Twoja organizacja pracuje z dziećmi?

Sprawdź, czy działa zgodnie z prawem i przygotuj ją do nowych obowiązków, które nałożyła na nią Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie dzieci (tzw. "ustawa Kamilka").

Katarzyna Sadło

wspieram organizacje pozarządowe

Szkolę. Doradzam. Wyręczam.

Wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym przekładam na przystępne i dostępne wsparcie dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i innowatorów społecznych. Uczę na błędach swoich i wszystkich organizacji, którym miałam przyjemność pomagać – dzielę się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim jej praktycznym zastosowaniem. Na blogu omawiam wybrane zagadnienia, robię pozarządowy przegląd prasy, dzielę się doświadczeniem i tym, co wydaje mi się ciekawe i inspirujące.

Kim jestem

Całe swoje życie zawodowe (oraz znaczną część prywatnego) związałam z organizacjami pozarządowymi. Byłam lub jestem zaangażowana w wiele z nich, przeszłam chyba wszystkie możliwe szczeble – od wolontariuszki w nieformalnej inicjatywie, do prezeski ogólnopolskiej fundacji (i z powrotem). Mam bogate i z pierwszej ręki doświadczenie w działalności organizacji różnego typu – na nim opieram swoje szkolenia i usługi, więc zawsze są bardzo praktyczne i przekazywane w przystępny sposób. 

Szkoliłam i doradzałam organizacjom pozarządowym w Polsce i za granicą, prowadziłam ewaluacje organizacji i projektów, uczestniczyłam w badaniach sektora pozarządowego, jestem asesorką w konkursach grantowych. Napisałam kilka poradników i wiele artykułów poświęconych prawnym aspektom funkcjonowania organizacji pozarządowych i pozyskiwaniu środków na działalność. Zapraszam do współpracy. 

Katarzyna Sadło

Jak mogę pomóc?

Szkolę

Szkolę stacjonarnie i zdalnie organizacje, grupy nieformalne i osoby indywidualne. Prowadzę warsztaty, webinary, wykłady. Przygotowuję wewnętrzne szkolenia i kursy e-learningowe.

Doradzam

Wspieram we wdrażaniu tego, co organizacja chce (lub musi) wprowadzić lub zmienić. Prowadzę diagnostyczne audyty instytucjonalne. Pomagam opracowywać polityki i procedury.

Wyręczam

Opracowuję wewnętrzną dokumentację, przygotowuję polityki i procedury, pomagam zapanować nad formalnościami. Pomagam uporać się z tym co trudne lub nudne. Czasami gaszę pożary. 

W jakich obszarach wspieram

Mam praktyczne doświadczenie (i teoretyczną wiedzę) z wielu obszarów funkcjonowania organizacji pozarządowych, stale poszerzam swoją ofertę o nowe tematy, lub nowe podejścia do tematów starych. 

Prawo

(Prawie) wszystko, co musisz wiedzieć o prowadzeniu organizacji pozarządowej, żeby nie wpaść w tarapaty. Zakładanie, prowadzenie, finansowanie, ochrona danych osobowych, dostępność, sprawozdawczość i kontrola..

Pieniądze

Prawne i praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania środków na działalność. Pisanie wniosków, darowizny i sponsoring, charytatywne loterie fantowe, sprzedaż produktów i usług, crowdfunding

Etyka

Standardy etyczne w działalności organizacji pozarządowych, czyli jak działać jawnie, przejrzyście i odpowiedzialnie. Wdrażanie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych w praktyce.

Organizacje

Wspieram organizacje pozarządowe chcące działać skuteczniej, niezależnie od tego, czym się zajmują. Pomagam tworzyć i rozwijać własne organizacje osobom chcącym je założyć. Działam w całej Polsce.

Innowacje

Jestem entuzjastką innowacji tworzących nowe rozwiązania starych problemów społecznych. Szukam inspiracji do podzielenia się, pomagam przekładać kreatywne pomysły na konkretne rozwiązania organizacyjne.

Przedsiębiorstwa

Pomagam podmiotom ekonomii społecznej szukającym sposobów na ekonomizację swojej działalności w znalezieniu najbardziej optymalnych rozwiązań. Wspieram grupy inicjatywne w zakładaniu PES. 

Potrzebujesz wsparcia?

Zapraszam do kontaktu.

Scroll to Top
Skip to content